Regulamin sklepu

Regulamin sklepu X13.pl


搂1 Postanowienia og贸lne

 1.    Regulamin okre艣la warunki funkcjonowania sklepu  X13.pl  dost臋pnego pod adresem http://x13.pl/content/3-regulamin-sklepu
 2.    Skorzystanie z oferty sklepu X13.pl oznacza akceptacj臋 niniejszego regulaminu.
 3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne w艂a艣ciwe przepisy prawa.
 4.    呕adna z funkcjonalno艣ci sklepu X13.pl nie mo偶e by膰 wykorzystana w celach sprzecznych z obowi膮zuj膮cym prawe
 5.    Przez u偶yte w Regulaminie okre艣lenia nale偶y rozumie膰:
 1.    Regulamin 鈥 niniejszy regulamin sklepu X13.pl
 2.    Sklep 鈥 internetowy serwis mieszcz膮cy si臋 pod adresem: X13.pl umo偶liwiaj膮cy nabywanie licencji na zamieszczone w nim oprogramowanie 鈥 modu艂y, modyfikacje i szablony do oprogramowanie e-commerce 鈥濸reta Shop鈥
 3.    Operator -   鈥濸.W. XIR Cezary Sokalski ul. Parkowa 11/578-600 Wa艂cz鈥 prowadz膮cy sklep, zarejestrowany w rejestrze przedsi臋biorc贸w pod numerem 765-168-04-13
 4.    Kupuj膮cy  鈥 osoba fizyczna, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej kt贸ra zarejestrowa艂a swoje konto w serwisie. Kupuj膮cym mo偶e by膰 r贸wnie偶 osoba posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, za zgod膮 przedstawiciela ustawowego.
 5.    Licencjonobiorca 鈥 kupuj膮cy, kt贸ry naby艂 licencj臋 na oprogramowanie oferowane w sklepie
 6.    Rejestracja 鈥 proces zak艂adania konta u偶ytkownika w sklepie.
 6.    Korzystanie z funkcji dost臋pnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urz膮dzenia pod艂膮czonego do Internetu, wyposa偶onego w przegl膮dark臋 obs艂uguj膮c膮 Java Script.


搂 2  Dokonywanie zakup贸w

 1.    Dokonywanie zakup贸w w sklepie mo偶liwe jest po rejestracji.
 2.    W celu zarejestrowania nale偶y poda膰 w formularzu rejestracyjnym nast臋puj膮ce dane
 1.    Has艂o
 2.    Adres e-mail
 3.    Imi臋 i nazwisko
 4.    Adres korespondencyjny
 5.    Numer telefonu kontaktowego
 6.    Dane firmy, je艣li rejestruj膮cy si臋 jest przedsi臋biorc膮
 3.    Rejestracja oznacza akceptacj臋 regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji.
 4.    Podczas rejestracji u偶ytkownik mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 5.    Ceny w sklepie prezentowane wyra偶one s膮 w z艂otych polskich w cenach netto oraz w cenach brutto zawieraj膮c podatek VAT zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
 6.    Aby dokona膰 zakup贸w nale偶y doda膰 wybrany produkt do koszyka, a nast臋pnie wybra膰 opcj臋 鈥瀂am贸wienie鈥
 7.    Zakupy mog膮 by膰 dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dob臋.
 8.    Dokonuj膮c zakupu licencji na oprogramowanie lub innego towaru dost臋pnego w formie elektronicznej kupuj膮cy ma mo偶liwo艣膰 wyboru formy jego dostarczenia:
 1.    elektronicznie 鈥 na wskazany adres e-mail
 2.    na no艣niku fizycznym (p艂ycie CD) na podany adres korespondencyjny
 9.    Zap艂ata za nabyte oprogramowanie mo偶e nast膮pi膰 w formie: przelewu elektronicznego za po艣rednictwem serwisu Transferuj.pl, zgodnie z regulaminem tego serwisu
 10.    Wysy艂ka zakupionego oprogramowania nast臋puje w ci膮gu do 7 dni roboczych (w wi臋kszo艣ci przypadk贸w wysy艂ka odbywa si臋 automatycznie po p艂atno艣ci).


搂3 Licencje i prawa autorskie

 1.    Operator o艣wiadcza, ze posiada prawa autorskie lub prawa do dystrybucji oprogramowania oferowanego w sklepie.
 2.    Producentem oprogramowania oferowanego w sklepie jest Operator, chyba, 偶e w opisie oprogramowania zastrze偶ono inaczej.
 3.    Je偶eli w opisie danego oprogramowania nie zastrze偶ono inaczej kupuj膮cemu udzielana jest niezbywalna licencja na instalacje oprogramowania na jednej domenie.


搂4 Zwrot oprogramowania

 1.    Kupuj膮cy, b臋d膮cy konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego oprogramowania w ci膮gu 10 dni od jego nabycia, chyba, 偶e oprogramowanie zosta艂o specjalnie wykonane na zam贸wienie Kupuj膮cego.
 2.    Dokonanie zwrotu oprogramowania nast臋puje w formie pisemnego o艣wiadczenia kupuj膮cego przes艂anego na adres operatora, a w przypadku, gdy oprogramowanie by艂o dostarczone na no艣niku wymaga r贸wnie偶 zwrotu no艣nika.
 3.    Operator zwraca poniesion膮 przez Kupuj膮cego zap艂at臋 w ci膮gu 7 dni od otrzymania o艣wiadczenia o zwrocie.


搂 5 Ochrona danych osobowych

 1.    Dane osobowe podane podczas rejestracji b臋d膮 przetwarzane przez operatora w celu realizowania us艂ug oferowanych przez sklep, oraz w celu wype艂nienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci w celach marketingowych dotycz膮cych oferowanych produkt贸w i 艣wiadczonych us艂ug przez operatora.
 2.    U偶ytkownik rejestruj膮c si臋 w serwisie wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych P.W. XIR Cezary Sokalski ul. Parkowa 11/5 78-600 Wa艂cz  . Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu realizowania us艂ug 艣wiadczonych przez serwis oraz w celu wype艂nienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotycz膮cych marketingu dotycz膮cego produkt贸w i us艂ug 艣wiadczonych przez serwis.
 3.    U偶ytkownik ma prawo do wgl膮du do swoich danych, ich poprawiania oraz do zg艂oszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do cel贸w marketingowych.


搂 6 Postanowienia ko艅cowe

 1.    Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 do ochrony loginu i has艂a do sklepu oraz do nie udost臋pniania tych danych osobom trzecim
 2.    Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych s艂u偶膮cych do logowania si臋 do serwisu lub wynik艂e przez dzia艂anie szkodliwego oprogramowania  na komputerach u偶ytkownik贸w.
 3.    Wszelkie reklamacje dotycz膮ce funkcjonowania sklepu internetowego, a tak偶e zakupionego oprogramowania powinny by膰 zg艂oszone pisemnie na adres operatora.
 4.    Reklamacje b臋d膮 rozpatrywane niezw艂ocznie po wp艂yni臋ciu, maksymalnie w ci膮gu 14 dni roboczych.
 5.    U偶ytkownik mo偶e usun膮膰 konto w serwisie. Usuni臋cie konta odbywa si臋 poprzez  wys艂anie wiadomo艣ci na adres email: [email protected]
 6.    Operator mo偶e z wa偶nych przyczyn, w zwi膮zku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmian膮 przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa dokona膰 zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia u偶ytkownik贸w na stronach internetowych sklepu. Nast臋pne zalogowanie si臋 do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptacj臋.

7. Konsument mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. Chc膮c skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci polubownego rozwi膮zywania spor贸w dotycz膮cych zakup贸w internetowych, Konsument mo偶e z艂o偶y膰 swoj膮 skarg臋 np. za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/